CALL CENTAR   +381 32 40 40 40

Aquabi slavine izrađuju se u postupku finog livenja od visokokvalitetnog mesinga, koji je zaštićen naprednim tehnološkim procesom, i prolaze strogu inspekciju kvaliteta kako bi se osiguralo da se visok kvalitet proizvoda održi tokom godina upotrebe.

katalogAquabi17

U sastavu tela slavina AQUABI bakar učestvuje sa oko 60% čime se obezbeđuje visok kvalitet legure. Zakonom dozvoljen sadržaj olova u leguri je 3%, a kod slavina AQUABI sadržaj olova ne prelazi 2%.

Zdravstvenu ispravnost slavina AQUABI garantuju rezultati fizičko hemijskih ispitivanja sprovedeni u akreditovanim laboratorijama u Srbiji. Utvrđene vrednosti migracija teških metala daleko su ispod referentnih i zakonom propisanih vrednosti, tako da su slavine AQUABI potpuno u skladu sa zahtevima Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.

U slavine AQUABI ugrađuju se SEDAL keramički mešači, koji obezbeđuju precizno mešanje vode i dugovečnost proizvoda.

v.04.11.18